Regulamin rejestracji

Regulamin


1. Prowadzenie Dyskusji oraz Prywatne wiadomości.

1a. Zabrania się używania wobec innych użytkowników forum oraz członków Ligi zwrotów obraźliwych, wulgarnych, uznanych jako nieprzyjemne i nieprzyzwoite oraz poza granicami dobrego smaku.
1b. Zabrania się spamowania i floodowania.
1c. Zabrania się używania bezpodstawnej krytyki. Każdą swoją decyzję oraz opinię należy uzasadnić.
1d. Wypowiedzi typu "Bo nie", "Nie", "Tak" etc. pozbawione uzasadnienia nie będą brane pod uwagę w głosowaniach.
1e. W Dyskusji każdy członek Ligi jest równy.
1f. Wymagany jest szacunek do rozmówcy.
1g. Każda edycja postu musi być opisana. Nie dotyczy zmian odnoszących się do poprawiania literówek, błędów ortograficznych etc.
1h. Zabrania się umyślnej edycji postu w celu usunięcia faktów, dokonania celowych zmian wypowiedzi wpływających na dyskusję.

2. Reprezentowanie społeczności

2a. Członkowie społeczności Ligi Sześciu Filarów mają obowiązek podtrzymywać dobre imię społeczności.
2b. Zabrania się szkalowania dobrego imienia ww. Ligi oraz jej członków.
2c. Zabrania się używania uznanego za niepoprawne słownictwa pod banderą Ligi.
2d. Zabrania się jakichkolwiek czynności szkodzących dobremu wizerunkowi Ligi.
2e. Wymagane jest reprezentowanie gildii w grze tylko podczas rozgrywki RP. Represent nie jest obowiązkowy w przypadku roleplay na chatach party, whisper, squad itp.

3. Wartość Intelektualna

3a. Na forum znajduje się wartość intelektualna umieszczana przez różnych członków Ligi.
3b. Osoba akceptująca regulamin oraz umieszczająca post na forum, zrzeka się pełnego prawa do wartości intelektualnej jaką umieszcza, na rzecz administracji forum.
3c. W wypadku usunięcia z szeregów Ligi, administracja ma obowiązek udostępnić całą wartość intelektualną umieszczoną przez użytkownika.
3d. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek postów użytkownika bez otrzymania jego zgody.
3e. Zasady dotyczące wartości intelektualnej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Regulaminy

4a. Regulamin główny stoi zawsze ponad regulaminami działów.
4b. Kary za złamanie regulaminu reguluje osoba rozpatrująca sprawę w zależności od określonego stopnia szkodliwości popełnionego czynu.
4c. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji, która zaskutkowała karą.
4d. Nieobecność dłuższa niż dwa tygodnie podlega karze usunięcia z Ligi.
4e. Kary za złamanie regulaminów to odpowiednio:
    Blokada wstawiania postów na forum (Od 12h do 2 tygodni)
    Blokada wstawiania postów na forum (Miesiąc)
    Mute/Ban na Team Speaku
    Zmiana Rangii na niższą
    Usunięcie z Ligi